نحوه و تعریف و پیاده سازی چشم انداز CRM

چشم انداز CRM یا CRM Vision کمک می کند تا در جهت برخی از نقص ها و مشکلات و بهبود برخی شرایط بسیار مهم قدم های هدفمندی برداشته شود چرا که به کمک آن، مسیر کاملا مشخص است. برای دستیابی به این چشم انداز، تمامی پرسنل باید دارای اهداف یکسان و همسو باشند.

آشنایی با مفهوم و روش های امروزه برندینگ

برندینگ یا برندسازی (Branding) به کلیه فعالیت های گفته می شود که یک شخص یا کسب و کار جهت مطرح کردن خود در بین مشتریان یا مخاطبین انجام می دهد تا خود را به عنوان نمونه برتر ثابت کند مثل ارزش پیشنهادی برند، مزیت رقابتی، خدمات و محصولات منحصر به فرد و غیره. این شیوه بازاریابی به 7 روش اصلی و رایج تقسیم بندی می شود که در این مطلب به آنها اشاره کرده ایم.