بازاریابی چریکی (Guerilla Marketing) چیست؟ انواع روش ها

بازاریابی چریکی نوعی خاص از شیوه بازاریابی است که در آن تلاش می شود تا با صرف کمترین هزینه و به کمک خلاقیت، ارتباط مؤثر، اثرگذاری ماندگار روی ذهن و تجربه مشتریان با یک برند بهترین نتیجه را بگیرند. این شیوه بازاریابی انواع مختلفی دارد که به آنها اشاره می کنیم.