آشنایی با مفهوم و روش های امروزه برندینگ

برندینگ یا برندسازی (Branding) به کلیه فعالیت های گفته می شود که یک شخص یا کسب و کار جهت مطرح کردن خود در بین مشتریان یا مخاطبین انجام می دهد تا خود را به عنوان نمونه برتر ثابت کند مثل ارزش پیشنهادی برند، مزیت رقابتی، خدمات و محصولات منحصر به فرد و غیره. این شیوه بازاریابی به 7 روش اصلی و رایج تقسیم بندی می شود که در این مطلب به آنها اشاره کرده ایم.